Etusivu >> Seura >> Organisaatio

Etusivulle Yhteystiedot JalkapallojaosEdustusNaiset Juniorit Yleistä
Joukkueen Organisaatio
Joukkue organisaatio koostuu :
 • Joukkueenjohtajasta
 • Vastuuvalmentajasta
 • Avustavasta valmentajasta, 1 tai useampi
 • Huoltajista
 • Muista avustavista, kuten rahastonhoitajasta, buffet-vastaavista

Joukkueen toimihenkilöiden perustehtävät

Seuraavana esitetään eri toimihenkilöiden perustehtävät. Näiden tarkoituksena on auttaa, selkiyttää ja yhtenäistää eri ryhmien toimintaa.

VASTUUVALMENTAJAN TEHTÄVÄT

 • Laatii joukkueelle etukäteen vuosisuunnitelman ja kullekin kaudelle (kevät, kesä, syksy ja talvi) tarkemman harjoitussuunnitelman.
 • Suunnittelee, organisoi ja toteuttaa jokaisen harjoituksen ja ottelun yhteistyössä muiden valmentajien kanssa.
 • Vastaa otteluissa joukkueen johtamisesta (peluuttaminen, kokoonpanot yms.)
 • Osallistuu vanhempaintilaisuuksiin ja keskustelee tavoitteista, toiminnasta ja oman joukkueensa pelisäännöistä 1-2 kertaa vuodessa.
 • Keskustelee yhdessä pelaajiensa kanssa tavoitteista, toiminnasta ja oman joukkueen pelisäännöistä.
 • Kehittää itseään valmentajana hakeutumalla koulutuksiin.
 • Laatii valmennukseen liittyvän osan toimintakertomuksen.

AVUSTAVAN VALMENTAJAN TEHTÄVÄT

 • Toteuttaa jokaisen harjoituksen ja ottelun yhteistyössä päävalmentajan ja muiden valmentajien kanssa.
 • Osallistuu vanhempaintilaisuuksiin.
 • Kehittää itseään valmentajana hakeutumalla koulutuksiin.
 • Toimii tarvittaessa päävalmentajan sijaisena hänen poissa ollessa.

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

 • Kutsuu koolle vanhempainkokoukset 2 kertaa vuodessaja toimii niissä puheenjohtajana
 • Laatii yhdessä valmentajien kanssa joukkueen toimintasuunnitelman
 • Vastaa varainhankinnan organisoimisesta ja suorittamisesta yhdessä muiden joukkueen toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa.
 • Ylläpitää joukkueen jäsenrekisteriä ja vastaa pelaajien lisensseistä
 • Huolehtii siitä, että sekä pelaajien ja valmentajien, että valmentajien ja vanhempien pelisääntökeskustelut pidetään ja niistä tehdään muistiot Palloliittoa varten.
 • Vastaa tiedottamisesta joukkueen kaikesta tiedotustoiminnasta
 • Organisoi ottelutapahtumat, kuljetukset, majoitukset, ruokailut jne. peleissä ja turnauksissa muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa.
 • Laatii 30.11. mennessä toimintakertomuksen kuluneesta kaudesta.

HUOLTAJAN TEHTÄVÄT

 • Vastaa joukkueen ensiavusta peleissä ja turnauksissa.
 • Osallistuu vaadittaviin koulutustapahtumiin ja huolehtii omien ensiaputaitojen kehittämisestä
 • Huolehtii siitä, että ensiapulaukun sisältö on aina asianmukaisessa kunnossa.
 • Vastaa joukkueen juomapulloista peleissä ja turnauksissa

JOUKKUEEN KAPTEENIN TEHTÄVÄT

 • Joukkueen avainhenkilö, joka tarpeen vaatiessa välittää tietoa joukkueen ja valmentajien välillä, ja/tai pelitilanteessa tuomarin kanssa.

Muuta:

MAHDOLLISET ONGELMATILANTEET

 • Ongelmat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan joukkueen sisällä valmentajien kanssa, elleivät ongelmat ratkea joukkueen sisällä, niin valmentajat yrittävät ratkaista tilanteen joukkueenjohtajan kanssa.
 • Mikäli ongelmat eivät ratkea joukkueen toimihenkilöiden välillä, asia käsitellään jaoksen puheenjohtajan kanssa

  Etusivu >> Seura >> Organisaatio